imatge-suprior
logo-intermig
Vector Ambiental i Seguretat

Informacions d'accessibilitat

Aquest lloc web s'ha dissenyat respectant les normes d'accessibilitat determinades pels estàndards W3C. Això ha estat refrendat amb l'eina d'accessibilitat web WAVE.

Tecles d'accés i/o dreceres del teclat

Les tecles d'accés o dreceres del teclat per a navegar pel portal són les següents:

 • 0: Informació d'accessibilitat
 • 1: Pàgina principal
 • 2: Anar al contingut
 • 3: Mapa del lloc web
 • 4: Motor de recerca
 • 7: Contactar

Observi com emprar les dreceres del teclat en alguns navegadors web:

 • IE Windows : Alt + [tecla d'accés], després Intro (no empri el teclat numèric) ;
 • Mozilla, Netscape, K-Meleon, FireFox Windows: Alt + [tecla d'accés] ;
 • Opera 7 Windows, Macintosh, Linux : Esc + Majúscules + [tecla d'accés] ;
 • MSIE Macintosh : Ctrl + [tecla d'accés], després Intro ;
 • Safari 1.2 Macintosh : Ctrl + [tecla d'accés] ;
 • Mozilla, Netscape Macintosh : Ctrl + [tecla d'accés] ;
 • Galeon/Mozilla/FireFox Linux : Alt + [tecla d'accés] ;
 • Konqueror 3.3+ : Ctrl, després [tecla d'accés] (successivament) ;
 • Netscape 4, Camino, Galeon, Konqueror anteriors a la versió 3.3.0, Omniweb, Safari anteriors a la versió 1.2, Opera Windows/Linux anteriors a la versión7, no suporten les tecles d'accés.

Informacions d'accessibilitat

Aquest lloc web s'ha dissenyat respectant les normes d'accessibilitat determinades pels estàndards W3C. Això ha estat refrendat amb l'eina d'accessibilitat web WAVE.